هسته علمی مهندسی مدیریت پروژه

بسیج دانشجویی

معرفی رشته مهندسی مدیریت پروژه

َنام رشته ها، -  معرفی رشته ها ومنابع امتحاني آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد :

 

فارغ التح      -  فارغ التحصیلان رشته مهندسي مديريت پروژه ميتوانندبا عنايت به دستورالعمل فعلي آزمون كارشناسي ارشددر رشته هاي جدول زير ادامه تحصيل دهند.

 

 

رديف

رشته- گرايش

جنس

مواد امتحاني وضرايب

1

مهندسي عمران –

مهندسي مديريت ساخت

زن ومرد

1- زبان تخصصي انگليسي

2- رياضيات 3- مكانيك جامدات(مقاومت مصالح)4- مكانيك جامدات(تحليل سازه ها)،5- مكانيك خاك،6- مكانيك سيالات،7 – تخصصي كارشناسي.ضرايب به ترتيب دروس:

1- مهندسي و مديريت ساخت: (كليه دروس با ضريب 1)

2- مكانيك خاك وپي ( كليه دروس با ضريب 1)

3- حمل ونقل (2،1،0،1،1،2،3)

4- مهندسي آب (كليه دروس با ضريب 1)

5- راه وترابري (2،1،1،2،1،2،3،)

2

مهندسي عمران- مكانيك خاك وپي

مرد

6- مهندسي زلزله (3،1،1،2،2،1،1)

7- سازه هاي هيدروليكي (كليه دروس با ضريب 1)

8- مهندسي سازه (3،1،1،2،2،1،1)

1- دروس تخصصي گرايش مهندسي ومديريت ساخت: روشهاي ساخت، مديريت پروژه ساخت .

2- درس تخصصي گرايش مكانيك خاك وپي: پي سازي ،بتن آرمه .

3- درس تخصصي گرايش حمل ونقل:

بزنامه ريزي حمل ونقل ، مهندسي ترافيك،آمار واحتمالات .

4- درس تخصصي گرايش مهندسي آب: هيدروليك، هيدرولوژي.

5- درس تخصصي گرايش راه وترابري: روسازي وراهسازي،مهندسي ترافيك.

6- درس تخصصي گرايشهاي مهندسي زلزله ومهندسي سازه : سازه هاي فولادي ، بتن آرمه.

7- درس تخصصي گرايش سازه هاي هيدروليكي: هيدروليك وبتن آرمه.

3

مهندسي عمران- مهندسي حمل نقل

زن ومرد

 

4

مهندسي عمران-مهندسي آب

زن ومرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

مهندسي عمران- راه ترابري

مرد

 

6

مهندسي عمران- مهندسي زلزله

مرد

 

7

مهندسي عمران- سازه هاي هيدروليكي

زن ومرد

 

8

مهندسي عمران- مهندسي سازه

زن ومرد

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم مرداد ۱۳۸۸ساعت 11:15  توسط بچه های هسته  |